"Voor de ander, ondanks mijzelf, vanuit mijzelf" – Levinas

"Voor de ander, ondanks mijzelf, vanuit mijzelf" – Levinas

Werkwijze bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Heeft uw kind problemen in het contact met andere kinderen, vermoedt u leerproblemen, loopt het thuis niet helemaal lekker of zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel? Psychologen en Orthopedagogen Praktijk Dodewaard helpt u en uw kind verder

Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

Per 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg ondergebracht bij de gemeente. Dit betekent dat de zorg voor kinderen en jongeren tot achttien jaar valt onder de verantwoordelijkheid
van de gemeente waarin het kind woont. De kinderen worden doorverwezen door:  maatschappelijk werker, de huisarts, schoolarts, specialist in het ziekenhuis of de kernteams.

Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek wordt een kind doorverwezen voor een van de volgende producten:

 1. BGGZ jeugd: generalistische basiszorg
   
 2. SGGZ jeugd: specialistische zorg
   
 3. Diagnostiek, Screening en/of Behandeling

Elk product bestaat uit:

 • Een intakegesprek
 • Diagnostisch onderzoek of screening (voormeting)
 • Behandeling
 • Evaluatie/nameting
 • Klanttevredenheidsonderzoek

De duur van diagnostisch onderzoek, screening, behandeling en evaluatie is afhankelijk van het product waarvoor er wordt aangemeld. 

Wilt u meer weten over de behandelingen of direct een afspraak maken bij Psychologen en Orthopedagogen Praktijk Dodewaard?
Bel 06-27217388 of stuur een bericht.

Neem contact op
Kinderpsycholoog

Men kan ook voor specialistische GGZ doorverwezen worden.

Neem contact op

Indicaties voor onderzoek en behandeling

Bij een vermoeden van de volgende problematiek, kunnen kinderen en jongeren worden doorverwezen voor diagnostisch onderzoek en behandeling.

 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen zoals pdd-nos en het syndroom van Asperger
 • Aandachtstekort-stoornissen en concentratiestoornissen zoals ADHD
 • Angst- en dwangstoornissen, zoals gegeneraliseerde angststoornis, stoornis in de impulscontrole
 • Somatoforme stoornissen zoals bij onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Depressieve stoornissen en andere stemmingsstoornissen
 • Eetstoornissen, zoals obesitas, anorexia en boulimia nervosa
 • Overige stoornissen die zijn ontstaan in de kinderleeftijd, zoals: reactieve hechtingstoornis, separatie-angststoornis, selectief mutisme
 • Diagnostiek van leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie
 • Gezinsproblematiek, zoals verstoorde gezinsrelaties met betrekking tot problematiek van het kind. 

Behandeltechnieken

 • Cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen
 • EMDR bij traumaverwerking
 • Mindfulness
 • Motiverende gespreksvoering
 • Exposure in vivo
 • Cognitieve herstructurering
 • Assertiviteitstraining
 • Agressieregulatietraining
 • Systeemtherapie, gericht op het hele gezin

Onze kinder- en jeugdpsycholoog stelt een behandelplan op en bespreekt dit met u. We werken met sessies van 45 of 90 minuten. Onderzoek kan een ochtend (3 uur, 180 minuten) in beslag nemen. Afhankelijk van de grootte van het onderzoek kunnen er ook twee ochtenden worden gepland.


 

Behandelkosten


Als het kind is doorverwezen, vergoedt de gemeente de kosten voor het product, het onderzoek en/of de behandeling. Wanneer u als ouders zelf een onderzoek aanvraagt, wordt er eerst een offerte gemaakt om u inzicht te geven in de te verwachten kosten.