Jeugdpsycholoog Dodewaard

"Voor de ander, ondanks mijzelf, vanuit mijzelf" – Levinas

"Voor de ander, ondanks mijzelf, vanuit mijzelf" – Levinas

Erkende onderzoek en/of behandeling door onze GZ-psycholoog, Orthopedagoog

Om de kwaliteit van onze behandelingen te waarborgen, is Psychologen en Orthopedagogen Praktijk Dodewaard geregistreerd in het BIG-register en aangesloten bij de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Het NIP

Bij de uitoefening van het beroep psycholoog, zijn we gebonden aan professionele kaders die een optimale kwaliteit van onze dienstverlening beogen. Als psycholoog NIP hanteren we de gedragscode en beroepsethiek zoals het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), die heeft vastgesteld.

Deze regels hebben betrekking op het inzagerecht, opleidingsvereisten, het waarborgen van privacy, de voorwaarden waaraan dossiervorming moet voldoen, correspondentie met verwijzers en een klachten- en geschillenprocedure.

Wilt u meer weten over de behandelingen of direct een afspraak maken bij Psychologen en Orthopedagogen Praktijk Dodewaard?
Bel 06-27217388 of stuur een bericht.

Neem contact op

BIG-geregistreerd


Sinds april 1998 zijn de beroepen van Gezondheidszorgpsycholoog en van Psychotherapeut wettelijk vastgesteld als basisberoep in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De Wet BIG heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Daarbij worden (potentiële) consumenten van de gezondheidszorg zo beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

De Wet bevat een aantal algemene voorwaarden met betrekking tot titelbescherming, registratie en tuchtrecht. Om ingeschreven te worden in het overheidsregister van gezondheidspsychologen en psychotherapeuten, moet worden voldaan aan verschillende voorwaarden. Zo moet men onder meer met goed gevolg een opleiding hebben afgerond aan een erkend opleidingsinstituut.

Kwaliteitsstatuut en AVG verklaring


De praktijk heeft een Kwaliteitsstatuut en AVG (privacy) verklaring.
In het Kwaliteitsstatuut staat de werkwijze van de praktijk beschreven zoals: intake, onderzoek, behandeling, etc.

De AVG verklaring geeft een overzicht van de genomen maatregelen in verband met de privacy van de client. 

Het Kwaliteitsstatuut en de AVG verklaring liggen voor cliënten ter inzage op de praktijk.